Communicatie

Aansturen freelancers

Kopij, beeld en video net zo eenvoudig naar je toe halen zoals Ad2Print dit al ­jaren doet met advertenties.


Freelancers ontvangen een unieke link voor aanleveren van hun materiaal. Content2Publish is nu ook geschikt voor het maken van prijsafspraken en het overdragen/regelen van rechten.PAK JE RUST

Lees dit Digiblad op desktop, laptop of iPad (Android tablet volgt binnenkort).